Promocja!

Levopront syrop na suchy kaszel 0,06g/10ml 120ml

17,48

Opis

Levopront, 60 mg/10 ml, lek na kaszel suchy dla dzieci od 2 lat i dorosłych, syrop 120 ml

Levopront – na co, wskazania i działanie:Levopront to lek na kaszel suchy, który hamuje odruch kaszlowy w drogach oddechowych1, a nie w ośrodkowym układzie nerwowym. Levopront wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu u dzieci powyżej 2 lat i u dorosłych.Syrop Levopront zawiera substancję czynną lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Co ważne, nie działa hamująco na ośrodek oddechowy i nie zaburza oczyszczania śluzowo-rzęskowego w drogach oddechowych1. Nie wchodzi także w interakcje z wieloma lekami stosowanymi w chorobach układu oddechowego1.Wiele danych wskazuje, że lek ten skutecznie hamuje kaszel suchy o różnym pochodzeniu, jak np.:kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowychkaszel w przebiegu raka płucakaszel w przebiegu krztuśca.Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.1Charakterystyka Produktu Leczniczego Levopront

Co zawiera lek Levopront – skład:Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.Postać farmaceutyczna: syrop.Dawkowanie syropu Levopront – jak stosować?Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Nie należy stosować leku Levopront dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.Stosowanie u dzieci od 2 lat:10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę; 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę.Stosowanie u dorosłych: 10 ml syropu do 3 razy na dobę.Sposób użyciaLevopront należy stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml.Butelka jest zaopatrzona w dodatkowe zabezpieczenie jakim jest zakrętka z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć zakrętkę i obracać w kierunku wskazanym przez strzałkę.Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza.W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia zaleca się przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku Levopront?Kiedy nie stosować leku Levopront:jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek);u kobiet w ciąży i karmiących piersią.Ostrzeżenia i środki ostrożności:Przed rozpoczęciem stosowania leku Levopront należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Levopront jest lekiem stosowanym w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.Pacjenci w podeszłym wiekuNależy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów.Pacjenci z zaburzeniami czynności nerekZaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min.).Levopront a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.W badaniach u ludzi nie stwierdzono zmian zapisu krzywej EEG podczas podawania lewodropropizyny w skojarzeniu z benzodiazepinami.U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.Lek Levopront z jedzeniem i piciemZe względu na brak informacji o wpływie posiłków na wchłanianie leku, zaleca się stosowanie między posiłkami. Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lek jest przeciwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynNie prowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Niemniej, ponieważ w rzadkich przypadkach lek może powodować senność (patrz również pkt. Działania niepożądane), należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.Lek Levopront zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.10 ml syropu Levopront zawiera 4g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.Lek Levopront – działania niepożądane:Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Podczas stosowania leku Levopront działania niepożądane występują bardzo rzadko. W większości przypadków nie są to ciężkie powikłania, a objawy ustępują po przerwaniu leczenia, czasem tylko wymagając specyficznego leczenia farmakologicznego.Należy przerwać stosowanie leku Levopront i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z niżej wymienionych objawów:ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza);nierówna praca serca (ryzyko wystąpienia bigeminii przedsionkowej);reakcja alergiczna/anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki;śpiączka hipoglikemiczna.Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, ponieważ mogą one spowodować konsekwencje zagrażające życiu.Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne;bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka;reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie;zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie;kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego;drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia);duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego;niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.Ponadto wystąpiły następujące działania niepożądane:zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką;stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby);przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia;napady padaczki – duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal);rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia. W obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku.przypadki obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki.senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę. Objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień (piersią).Stosowanie leku Levopront zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce dla pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Syrop Levopront – jak przechowywać?Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:Podmiot odpowiedzialny:Dompé farmaceutici S.p.A.Via San Martino 1220122 Mediolan, WłochyWytwórca:Dompé farmaceutici S.p.A.Via Campo di Pile67100 L’Aquila, WłochyPrzedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181B02-222 Warszawatel. (22) 70 28 200email: angelini@angelini.plPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przeziębienie i grypa

apteczka dla noworodka, puramino, alpicort e cena, jak leczyć paradontozę, kosmetyki na podróż, skurcze w ciazy, onlybio balsam dla dzieci, kwas foliowy w pożywieniu, metindol retard, ketosteril

yyyyy

(0)