Promocja!

Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych

98,30

Opis

Książka jest dziełem obejmującym najbardziej aktualne normy żywienia dla ludności Polski. Jest wynikiem badań i analiz zespołu pracowników Instytutu Żywności i Żywienia, popartych najnowszymi doświadczeniami i osiągnięciami uczonych z całego świata.Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza jest w całości poświęcona podstawowym składnikom pokarmowym oraz witaminom, składnikom mineralnym oraz wodzie i elektrolitom. W części drugiej autorzy odnoszą się do następujących zagadnień: zastosowanie norm w ocenie spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym, normy żywienia w planowaniu spożycia żywności, normy na energię, rola żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwadze oraz chorobom przewlekłym, suplementy diety, żywność genetycznie zmodyfikowana.Spis treści :1. Wprowadzenie 1.1. Rys historyczny rozwoju norm żywienia1.2. Współczesne metody opracowywania norm1.3. Rodzaje norm żywienia1.4. Podstawowe założenia nowych, zaktualizowanych norm żywienia dla ludności PolskiPiśmiennictwo2. Energia 2.1. Wiadomości podstawowe2.2. Metody stosowane do oceny zapotrzebowania człowieka na energii2.3. Metody ustalania norm na energii2.4. Normy na energii dla ludności PolskiPiśmiennictwo3. Białko 3.1. Wiadomości podstawowe3.2. Ocena zapotrzebowania na azot białkowy3.3. Ocena zapotrzebowania na aminokwasy egzogenne3.4. Metody ustalania norm na białko3.5. Normy na białko dla ludności PolskiPiśmiennictwo4. Tłuszcze 4.1. Wprowadzenie4.2. Budowa, występowanie oraz funkcje metaboliczne głównych składników tłuszczów pokarmowych4.3. Normy spożycia tłuszczuPiśmiennictwo5. Cholesterol 5.1. Wprowadzenie5.2. Metabolizm cholesterolu5.3. Źródła pokarmowe cholesterolu5.4. Rola cholesterolu pokarmowego w powstawaniu miażdżycy5.5. Współczesne poglądy na temat norm spożycia cholesteroluPiśmiennictwo6. Węglowodany6.1. Wiadomości podstawowe6.2. Określanie zapotrzebowania organizmu człowieka na węglowodany przyswajalne6.3. Określanie poziomu zalecanego spożycia węglowodanów6.4. Spożycie węglowodanów a zachowanie zdrowia ? zalecenia dotyczące ilości energii w diecie pochodzącej z węglowodanów6.5. PodsumowaniePiśmiennictwo7. Włókno pokarmowe (błonnik pokarmowy)7.1. Wprowadzenie7.2. Zalecane spożycie włókna pokarmowegoPiśmiennictwo8. Witaminy8.1. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach8.2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie8.3. Górny tolerowany poziom spożycia witaminPiśmiennictwo9. Składniki mineralne9.1. Wapń9.2. Fosfor9.3. Magnez9.4. Żelazo9.5. Cynk9.6. Jod9.7. Selen9.8. Miedź9.9. Fluor9.10. Górny tolerowany poziom spożycia (UL) składników mineralnychPiśmiennictwo10. Woda i elektrolity10.1. Woda10.2. Gospodarka wodno-elektrolitowa10.3. Sód i chlor10.4. PotasPiśmiennictwo11. Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym11.1. Wprowadzenie11.2. Charakterystyka metod badania spożycia żywności11.3. Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia indywidualnego11.4. Zastosowanie norm żywienia w ocenie spożycia w grupach osóbPiśmiennictwo12. Zastosowanie norm żywienia w planowaniu spożycia żywności12.1. Wprowadzenie12.2. Normy żywienia w planowaniu spożycia12.3. Wybór poziomu normy12.4 Etapy planowania diety12.5. Planowanie diet na poziomie indywidualnym12.6. Planowanie diet dla grup osób12.7. Czynniki modyfikujące planowanie diety12.8. Ograniczenia w stosowaniu norm do planowania spożyciaPiśmiennictwo13. Rola żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym 13.1. Wprowadzenie13.2. Przyczyny nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych13.3. Nadwaga i otyłość13.4. Choroby układu krążenia13.5. Nowotwory złośliwe13.6. Osteoporoza13.7. Aktywność fizyczna13.8. PodsumowaniePiśmiennictwo14. Zastosowanie norm na energii w ocenach rozmiarów niedożywienia na świecie, dokonywanych przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)14.1. Wprowadzenie14.2. Omówienie stosowanych określeń14.3. Podstawy metodologiczne szacunków odsetka i liczby ludzi niedożywionych14.4. Aktualne wyniki ocen rozmiarów niedożywienia na świeciePiśmiennictwo15. Normy żywienia jako podstawa zaleceń odnoszących się do znakowania oraz wzbogacania żywności 15.1. Żywność ogólnego spożycia z dodatkiem witamin i składników mineralnych dopuszczona do obrotu w kontekście przepisów prawnych Unii Europejskiej15.2. Normy przyjęte w celu znakowania produktów i zasady ich stosowania15.3. Lista witamin i składników mineralnych dodawanych do produktów spożywczych w kontekście przepisów Unii Europejskiej15.4. Wykaz produktów spożywczych z dodatkiem witamin i składników mineralnych dopuszczonych na polskim rynkuPiśmiennictwo16. Rola suplementów diety w realizacji norm żywienia 16.1. Definicja i składniki suplementów16.2. Rola suplementów16.3. Suplementy jako uzupełnienie nieracjonalnej diety16.4. Suplementy a przewlekłe choroby niezakaźne16.5. Stosowanie suplementów w praktyce16.6. Suplementy diety a sposób żywienia populacji polskiejPiśmiennictwo17. Nowa żywność jako źródło składników o działaniu fizjologicznym17.1. Wprowadzenie17.2. Definicja nowej żywności17.3. Aspekty legislacyjne17.4. Wybrane nowe składniki żywności dopuszczone do obrotu w Unii EuropejskiejPiśmiennictwo18. Żywność genetycznie zmodyfikowana ? potencjalne źródło składników odżywczych w diecie 18.1. Definicja żywności genetycznie zmodyfikowanej. Metody modyfikacji stosowane w produkcji żywności18.2. Produkty genetycznie zmodyfikowane obecne na rynku18.3. Potencjalna rola żywności genetycznie zmodyfikowanej w realizacji norm żywienia18.4. Jak odróżnić żywność genetycznie zmodyfikowaną od żywności tradycyjnej?PiśmiennictwoNormy żywienia dla ludności Polski ? tabele zbiorcze Skorowidz

Zdrowie i diety

etoricoxib, nabuton, ropa pod skora, krem tanno hermal, disnemar, wloski koper, peeling do skóry głowy regenerum, zabiegi na sercu ablacja, porost islandzki na kaszel, levoxa tabletki, flucorta, decapeptyl

yyyyy

(0)