Promocja!

Deflegmin Baby 7,5 mg/ml krople na kaszel dla dzieci 50ml

10,79

Opis

Deflegmin Baby działa:1

SKŁAD:1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia:u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni, 4 ml (100 kropli) 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 4 ml 2 razy na dobę, u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2 ml (50 kropli) 2 do 3 razy na dobę. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1 ml (25 kropli) 3 razy na dobę,u dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę.Sposób podawania: Podanie doustneLek Deflegmin Baby w postaci kropli doustnych należy przyjmować doustnie, po posiłkach, rozcieńczony herbatą, sokiem owocowym, mlekiem lub wodą. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.OPAKOWANIE:Krople doustne, roztwór – 50 ml.PRZECHOWYWANIE:Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

INNE INFORMACJEPrzeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. We wczesnym okresie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (zespołu Lyella) mogą wystąpić u pacjenta najpierw niespecyficzne objawy grypopodobne, np. gorączka, dolegliwości bólowe, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Fałszywie rozpoznane jako wczesne objawy grypy mogą być początkowo leczone produktami stosowanymi w przeziębieniu. Leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężkimi chorobami wątroby Deflegmin Baby można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie, a następnie wydalanych przez nerki, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu. Ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, Deflegmin Baby należy ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami czynności motorycznej oskrzeli i dużą ilością wydzieliny, np. w rzadkiej pierwotnej dyskinezie rzęsek (zespole nieruchomych rzęsek). U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może na początku leczenia nasilać kaszel. Produktu nie należy stosować bezpośrednio przed snem.Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych jest podana jak następuje: Bardzo często (≥1/10): Często (≥1/100); Niezbyt często (≥1/1000 to <1/100); Rzadko (≥1/10000 to <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10000, w tym pojedyncze przypadki); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia układu nerwowego: Często: zaburzenia smaku (np. zmieniony smak). Zaburzenia żołądka i jelit: Często: nudności. Niezbyt często: wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha. Rzadko: zgaga, zaparcia. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Często: niedoczulica jamy ustnej i gardła. Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Częstość nieznana: suchość w gardle. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Rzadko: wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).Numer pozwolenia: R/3688, wydane decyzją Prezesa URPL. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia. Kategoria dostępności: OTC.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.1. Charakterystyka Produktu Leczniczego, Deflegmin Baby, 7,5 mg/ml, krople doustne, roztwór. Data zatwierdzenia 2020.04.16.Def-PL-2012-006

Przeziębienie i grypa

krem dermatologiczny, erytromycyna maść do oczu, anastrozole, lafactin

yyyyy

(0)