Promocja!

ACC (ACC MAX) 200mg 20 tabl powlekanych

2,99

Opis

Nazwa: ACCPostać: tabl.Dawka: 0,2 gOpakowanie: 20 tabl.Skład:Każda tabletka zawiera 200 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu:Jedna tabletka zawiera 34,4 mg laktozy.Wskazania:ACC jest wskazany jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.Przeciwwskazania:- Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. §Ostry stan astmatyczny.Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Działania niepożądane:Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:bardzo często: (≥1/10) często: (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100) rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000) częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Zaburzenia układu immunologicznegoNiezbyt często: reakcje nadwrażliwościBardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczneZaburzenia układu nerwowegoNiezbyt często: ból głowyZaburzenia ucha i błędnikaNiezbyt często: szumy uszneZaburzenia sercaNiezbyt często: tachykardiaZaburzenia naczynioweNiezbyt często: niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: krwotokZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersiaRzadko: duszność, skurcz oskrzeliZaburzenia żołądka i jelitNiezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzuchaRzadko: niestrawnośćZaburzenia skóry i tkanki podskórnejNiezbyt często: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wypryskZaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaNiezbyt często: gorączkaCzęstość nieznana: obrzęk twarzyW szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.Interakcje:- Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego. Takie skojarzone leczenie wymaga szczególnie uważnego rozpoznania.- Istniejące doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocysteinę dotyczą jedynie doświadczeń in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sobą bezpośrednio. Jednak ze względów bezpieczeństwa acetylocysteinę i doustnie podawane antybiotyki należy przyjmować oddzielnie, w odstępie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu.- Opisane niezgodności in vitro dotyczyły zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i aminoglikozydów. Nie wykazano niezgodności acetylocysteiny z takimi antybiotykami, jak amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym.- Acetylocysteina może nasilić działanie nitrogliceryny lub innych azotanów rozszerzające naczynia krwionośne. Zaleca się ostrożność.Dawkowanie:Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 latDawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (1 tabletka ACC dwa lub trzy razy na dobę).Dzieci w wieku od 6 do 14 latDawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg acetylocysteiny na dobę w 2 dawkach podzielonych (1 tabletka ACC dwa razy na dobę). Jeżeli konieczne jest podanie 300 mg acetylocysteiny na dobę, należy zastosować lek ACC mini.Produktu ACC nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.Sposób podawania:Tabletki ACC należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy rozpuścić w ½ szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Tabletkę można też połknąć bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie stosować przed snem.Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.Po rozpuszczeniu tabletki należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego płynu z metalami i gumą.Środki ostrożności:- Acetylocysteinęnależy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.- Stosowanie acetylocysteiny, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż i odsysanie).- U dzieci w wieku poniżej 2 lat stosowanie acetylocysteiny wiąże się z ryzykiem obturacji dróg oddechowych.- Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i antybiotykówpodawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin.- Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.- Tabletki ACC zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Informacja dla chorych na cukrzycę:1 tabletka zawiera mniej niż 0,01WW.Prowadzenie pojazdów:Nie jest znany.Przedawkowanie:Brak doniesień o przypadkach zatrucia po doustnym przyjęciu acetylocysteiny. U ochotników, którzy przyjmowali acetylocysteinę w dawce 11,6 g na dobę przez 3 miesiące nie zaobserwowano ciężkich działań niepożądanych. Acetylocysteina w dawkach do 500 mg/kg mc. była dobrze tolerowana i nie występowały objawy zatrucia.Objawy zatrucia Przedawkowanie może spowodować objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. U niemowląt istnieje ryzyko nadmiernego wydzielania.Leczenie zatrucia W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.Ciąża:CiążaNie ma wystarczających danych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy. Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.Karmienie piersiąNie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.PłodnośćBrak danych dotyczących wpływu acetylocysteiny na płodność.

Przeziębienie i grypa

potencje tabletki, libodo, objawy bostonki, czy po rzuceniu palenia się tyje, probiotyk trądzik, żel na siniaki, d-vitum dla dzieci, nadciśnienie w ciazy

yyyyy

(0)